يکی از بچه ها (ميثم ) اومد سررسيدش را گذاشت اينجا
>>
از وسط سررسيدش يه کاغذ اومده بود بيرون روش نوشته بود

ديوانه ترين آدم ها آدمهايی هستند که نمی دانند ديوانه اند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر