پرواز

مرد ثروتمند و بچه فقير

روزي مردي ثروتمند در اتومبيل جديد و گران قيمت خود با سرعت فراوان از خيابان كم رفت و آمدي مي گذشت. ناگهان از بين دو اتومبيل پارك شده در كنار خيابان يك پسر بچه پاره آجري به سمت او پرتاب كرد.پاره آجر به اتومبيل او برخورد كرد . مرد پايش را روي ترمز گذاشت و سريع پياده شد و ديد كه اتومبيلش صدمه زيادي ديده است. به طرف پسرك رفت و او را سرزنش كرد.پسرك گريان با تلاش فراوان بالاخره توانست توجه مرد را به سمت پياده رو، جايي كه برادر فلجش از روي صندلي چرخدار به زمين افتاده بود جلب كند. پسرك گفت:"اينجا خيابان خلوتي است و به ندرت كسي از آن عبور مي كند. برادر بزرگم از روي صندلي چرخدارش به زمين افتاده و من زور كافي براي بلند كردنش ندارم. براي اينكه شما را متوقف كتم ناچار شدم از اين پاره آجر استفاده كنم ". مرد بسيار متاثر شد و از پسر عذر خواهي كرد. برادر پسرك را بلند كرد و روي صندلي نشاند و سوار اتومبيل گرانقيمتش شد و به راهش ادامه داد.

در زندگي چنان با سرعت حركت نكنيد كه ديگران مجبور شوند براي جلب توجه شما پاره آجر به طرفتان پرتاب كنند !
خدا در روح ما زمزمه مي كند و با قلب ما حرف مي زند. اما بعضي اوقات زماني كه ما وقت نداريم گوش كنيم، او مجبور مي شود پاره آجري به سمت ما پرتاب كند. اين انتخاب
خودمان است كه گوش كنيم يا نه !

گنجي

اگه اونقدر مردي و حس نوع دوستي جون عمت گل كرده برو از اين بچه هاي فقير و بيچاره حمايت كن كه عليرغم تموم حقوقش داره شيشه پاك مي كنه نه از گنجي

لطفا اينقدر از اين مرتيكه بي عرضه طرفداري نكنين
آخه مگه فقط همين يكيه ، هزار و يك بدبختي داريم گنجي كيه ؟
برين به اوضاع مملكتون نگاه كنين
گنجي يه آدم ... كه فقط با تبليغات بزرگ شده.

من نميدونم چي ازش ديدين يا چيكار براتون كرده !!!
ولش كنين ، حتما بايد 4 تا بزنند تو سرت با بفمي زر مفت نزني
ول كن باب به بد بختيت برس
به حق خودت برس كه افتادند روش دارند مي خورند
ديونه اي انگاري

دارند حقشو مي خورند تو روز روشن وايساده براي من گنجي گنجي ميكنه ، ول من بابا برو سر خونه زندگي
اگه اينقدر بيماري كه طرفداري اينو بكني بيا من كار بدم دست ، ول كن آقاجون ، ول كن خانم ، برو بشين سر خونه زندگيت ، برو از حق خودت دفاع كه نياي جلو من زانو غم بغل كني

وللللللللللللللللللللللللللللللللللل كن

استقلال


ايول صفاي هر چي بازيكن بامرام ، انشاالله كه باشگاه هم بهشون يك حال اساسي بده

شمارش معكوس

دستست را بذار روي قلبت
اين ساعت عمرت هست كه داره تيك تيك مي كنه
جالبه

هموني كه بهت زندگي ميبخشه برات شمارش معكوس گذاشته

پس
منتظر باش اما معطل نشو
تحمل كن اما توقف نكن
قاطع باش اما لجباز نباش
صريح باش اما گستاخ نباش
بگو آره اما نگو حتما
بگو نه ولي نگو ابدا

علي كريمي


اونقدر علي كريمي شاداب بازي ميكنه كه حيفم اومد اين عكس را نذارم !!!
دليلش چيه كه اينقدر شاداب شده ؟

وضعيت ايرانيان و تاسف

ديروز داشتم روزنامه ايران را مي خوندم به اين گزارش رسيدم كه واقعا تاسف داشت كه ما
ايراني توي اين سطح هستيم و اوضاع ما اينجوري بعد ميگن چرا ميرند ؟ چرا مي خواهي بري !!!

ايران شده يك اتوبان يك طرفه !!!

وقتي يك جائي را دوست نداشتي باشي هر چي همه باشه و هر جوري هم بشه ديگه برات مهم نيست
حتي اگه دنيا را به پات بريزند ديگه نمي خواي ، ولي اگه چيزي را دوست داشته باشي هر كاري مي كني كه دير يا زود بهش برسي ، جاي موندني نمونده كه كسي بمونه ، عاشق ايرانم ولي چيكار كنم ، عشق نون و آب توش نيست.

مهدي هاشمي نسب زماني كه از پرسپوليس رفت استقلال حرف جالبي زد :
تعصب با شكم گرسنه معنايي ندارهبراساس اين گزارش، ايرانيان مقيم آمريكا مؤسس ۲۸۰ شركت مهم هستند و در بيش از ۴۰۰ شركت مطرح آمريكا، كه جزو ۱۰۰۰ شركت برتر فورچون نيز هستند، رياست و يا مديريت را بر عهده دارند.
هم اكنون ۴۶ درصد ايرانيان ساكن در آمريكا مدرك تحصيلى ليسانس به بالا دارند، كه از بالاترين درصدها در ميان آمارهاى موثق حاكى از آن است كه ايرانيان مقيم امارات متحده عربى ۲۳ درصد نژاد آن كشور را تشكيل مى دهند كه بيش از ۹۰ درصد آنها در دوبى سكونت دارند. از سوى ديگر گزارشهاى به دست آمده نشان مى دهد بيش از ۴۰ هزار شركت ايرانى در دوبى به ثبت رسيده كه اگر حداقل دارايى هاى هر شركت را ۱۰۰ هزار دلار برآورد كنيم، جمع ثروت اين ۴۰ هزار شركت بالغ بر ۴ ميليارددلار خواهد شد.
سرمايه هاى ايرانيان مقيم آلمان اعم از منقول و غيرمنقول نيز حدود ۴۲ ميليارد يورو يعنى حدود ۴۳ ميليارددلار است

محبت از درخت آموخت ، كه حتي سايه از سر هيزم شكن بر ندارد

اسباب كشي به خانه تازه


رفتيم خونه جديد
خونه اي گرم و دنج با گچبري هاي قديمي
به قول يكي از بچه ها خيلي راضيم ، خونه اي با حياط بزرگ ، ديگه الان داشتن حياط غنيمت

رفتن از جايي به جاي ديگه برام عادت شده و خيلي زود خو مي گيرم ، هر جايي باشه برام يك جوره ، چون مي دونم خونه اي ندارن ، آزاد آزادم ، مثل پرنده هاي كه تا مهاجرت مي كنند زود يك جايي لونه مي سازند و اونجا آشيون مي سازند ، شايد سخت باشه ولي جالبي خودش را داره ، همش برام يكي ، هيچ فرقي نمي كنه ، چون مجبورم

يا حق