خدا ( خيلي دور، خيلي نزديك)

خيلي از چيزا عين همين خيلي دور خيلي نزديكه ، خدا خيلي دوره ، شايد هيچ وقت حتي عمرمون كفاف نده واسه شناختن خدا و ....
ولي در عين حال خيلي نزديكه ، حتي از پيراهن ، حتي از وجود و روحمون هم بهمون نزديك تره

شيطان


مي دونين فيلم ماه رمضان را حتما ديدين كه قرشته بود و هر از گاهي هم آقاي سرابي !
وجود شيطان !
خيلي ترسناك شد ! اما واقعيت شيطان ممكنه توي وجود هر كسي روبروتون ظاهر بشه و داغون كنه آدمو ، آره حضور شيطان ، فكرشم نمي كني كه طرف شيطان باشه !
شيطان واسه كسي ظاهر شدن هيچ ربطي به پاك بودن و گناهكار بودن طرف نداره ، هر كسي توي هر موقعيتي موتونه گرفتار شيطان بشه ، ازش نترس باش بجنگ آزارش بده ، شايدم بايد ازش فرار كني !
اگه فرار نكني كم كم تو وجودت رخنه مي كنه ! باور كن
شيطان را خدا طردش كرده !
دورش كن از وجودت ....

بعضي ها طاقت انتفاد ندارند !

فرزاد حسني

كاش مي شد اين فرزاد حسني آسمون جل ديگه توي سياست مزه نپرونه !
از ولايتي پرسيد كه سخت ترين روز چه روزي بوده ؟
گفت روز كه نه ! اما توي آمريكا بودم شب بود !
يك دفعه حسني آسمون جل گفت : آره هميشه ما و آمريكا با هم در تضاد بوديم ! روز اونا شب ما بوده !

آخه آدم به اين مردك كودن چي بگه ؟

عربها و فوتبال

تا ايران يك بازي با اين تيم هاي عربي مثل سوربه داره حال آدم به هم مي خوره از فوتبال ، واقعا فحشاي فوتبال عرب ها هستند !

تهران

وقتي به تهران مي رسم زياد دوست ندارم بمونم
دست خودم نيست دوست دارم زود از اون هياهو و شلوغي و ترافيك فرار كنم ، واقعا واسم غير قابل تحمل اون شرايط ، زود دنبال كارهام هستم تا يه راهي پيدا كنم و زود بيام بيرون نمي دونم چرا نمي تونم بمونم !

بابا روزت مبارك ...

روز پدر مبارك
همون طور هيچ كس نمي تونه جاي مادر را بگيره ، هيچ كس هم نمي تونه جاي پدر را بگيره
بابا اول روزت مبارك
بعدشم خسته نباشي

هواي گرم تابستان

روزهاي گرم تابستان
روزهاي گرم و خشك اصفهان
اين روزها سعي مي كنم كمتر توي ساعات صبح برم بيرون ، معمولا تايستون من تنبل ترين روزهام را مي گذرونم ، روزهايي كه تمايلي به رفتن بيرون ندارم ، ترجيح ميدم توي خونه بشينم و جايي نرم و زير كولر باشم ، زمستونشم مي گم كنار بخاري !

ولي امروز واقعا حال بدي داشتم كه تا رسيدم خونه افتادم ، قديمي ها ميگن از 15 مرداد يا همون چله هاي تابستون همچين يك نموره خنك ميشه ، گرچه من تا داداش شهراد را دارم توي خونه هيچ وقت تابستون را حس نمي كنم ، چون هميشه پتو را مي كشم روم !

خلاصه كه خيلي گرمه ! هوووووووووووووف

اي سياست مداران بهراسيد ...

اي سياست مداران ، اي آنان كه هر روز به جنگ و كينه توزي فكر ميكنيد
اي سياست مداراني كه هر شب فرزندان كوچك خوذد ار مي بوسيد
اي كساني كه بر سر كودكان بي گناه موشك هاي خود را ميريزيد
به خاطر كودكان خود بهراسيد
آيا شما تا هميشه بر مسند قدرتيد ؟!
بهراسيد ...