هميشه يک اصل توی زندگی هست البته اين اصل را توی فوتبال من بهش رسيدم اون اصل هم اينه که اگه توی فوتبال گل نزنی گل را ميخوری و اونوقته که باختی.
حالا هم من توی زندگی نزدم و خوردم البته من خيلی دير زدم يعنی دقيقه ۹۰ که ديگه فايده ای نداره ...

اما برای اينکه اين اتفاقات براتون نيافتد بايد بزنيد
هميشه حواستون جمع باشه که اگه نزنين ميخورين و اين يک اصل مهم در دنيای بيرحم امروزه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر