نيما جان مرسی که ميايی و به سايت ما هم سری می زنی ما که ديگه ...
شرمنده اما کارم کمتر بشه بيشتر می نويسم . کارهام خيلی سنگينه و تنهايی و هزار بد بختی اما به جايش تجربه ام داره ميره بالا ...
سايت خدم هم افتتاح شد و ديشب هک شد توسط مش قاسم و حسابی کفرم را بالا اوئر اين هم لينکشه الان هم ساعت ۱ دقيقه به ۳ نصف شب دارم شام ميخورم و ....
------------------------------------------------------------------------------------------------------
قبلش هم که گفتم کلاس نمی ذارم و همون موقع های را هم که ميگم و می خندم هزار تا فکر دارم ميکنم و برای کار بعدی تقشه ميکشم ... اما فقط ۲ هفته ديگه به پايان ميرسه و بعدش يه مسافرت توپ حسابی حال ميده
راستی شما نظرتون راجب به مسافرت برای رفع خستگی چيه ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر