دارم پرتال را راه اندازي ميكنم
karamooz.com
سرم خيلي شلوغه و همه هم شاكي هستند از دستم

شرمنده اخلاق ورزشكاري همه
امروز خيلي خوشحالم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر