هيچکس از فرداش خبر نداره و همه ی خوبی زندگی بشر به همينه که کسی نميدونه فردا براش چه اتفاقاتی می افته شايد فردا روز ديگه باشه و مثلا يا پولدار بشين و يا جای رئيستون را بگيرين البته اشتباه نشه ....

اما هميشه به فردا اميدوار باشين من تا ۱ سال پيش نه درسم خوب بود و نه کارم اما یه آگهی تو روزنامه باورتون میشه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر