راستی يه چيزی >>

هيچوقت به اطرافتون توجه نکنين
اگه ميخواهين موفق باشين
به کارتون ادامه بدين و نه به اطراف و نه به گفته های ديگران توجه کنين اون موقع موفق ميشين

اگه شما يه شب گرسنه باشين اون کسانی که حرف ميزنن براتون يه تيکه نون خشک ميارن که از گرسنگی نميرين >> نه

پس برای خودتون باشين و بس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر