اول از همه بگم دنيا اينقدر ارزش نداره که به خاطرش اعصابمون را خرد کنيم ...

به خاطر ۲ متر اين طرف و اون طرف به راننده تاکسی فحش بديم . برای ۱۰ - ۲۰ هزار تومان اعصابمون خرد بشه و قاط بزنيم .

هميشه با همه خوشرو باشين .
غمتون را به ديگران منتقل نکنين اگه غمی دارين خودتون را شاد نشون بدين .
و ....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر