هيچ کسی شهری نيست دهاتی جان به قول يکی از دوستام وقتی اصفهان يا تهرون نبودن و اولش هم ده بودن اونهايی که ادعای شهری بودن دارن کجا زندگی ميمردن تو ... که زندگی نمی کردن .
هيچ کسی شهری نيست هر کسی اصليتش مثل تو دهاتی مال يه ده کوره توی دورقوزآباده از توابع قوچستان است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر