وقتی به چندين سال قبل نگاه می کنم می بينم واقعا چقدر پيشرفت کردم و زندگی تغيير کرده در خالی که اين زندگی يعنی با اين نوع کار را حدود ۱ سالی آغاز کردم شاگرد آخر کلاس دبيرستان کسی که هنوز هم عربی را نتونسته پاس کنه حالا يه مربی و يه ... و ... است و چقدر زندگيم عوض شده البته به نظر حودم هنوز هيچ پيشرفتی نکردم اما به هر حال الان فکر کنم الان از آفای ايکس و وای که مثل ... ميشستنو فقط درس می خوندن و تو کلاس کلی بالاشون ميبردن بالاترم و سرتر البته هنوز کامل نشدم اما حالا می بينم که يه اتفاق ساده مثل يه آگهی توی ايران چقدر می تونه زندگی را عوض کنه و از اين رو به اون رو کنه
به هر حال زندگی قابل پيش بينی نيست و همش بر حسب اتفاقات به شما هم توصيه می کنم که فال نگيرين و زندگی عادی را دنبال کنين خدا عالم که چه سرنوشتی در انتظار هر کسی و ... همين تا بعد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر