در زندگي يك قهرمان باش!

Be a champion in life!براي كسي بايد مرد كه حاضر باشد حداقل براي تو تب كند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر