گاهي پشت چهره هاي خندان ، غم بزرگي وجود دارد.

و داريوش ميخونه :

زندگي يه بازيه كي از زندگيش راضيه ؟!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر