مهندسي مجدد و ضرورت آن و استفاده از آن

در كارگاه دولت الكترونيكي يكي از مهمترين مباحثي كه مطرح شد بحث مههندسي مجدد يود .
مهندسي مجدد يعني شما چارت و يا اون تشكيلاتي را يه بازبيني كلي بكنين و ببينين كه به طور مثال با بررسي مجدد چه پروسه هاي كاري حذف ميشه و به طور مثال در زمينه فناوري اطلاعات و براي مكانيزه كردن چه چيزهايي لازمه !!!
متاسفانه هر كس 100 كيلو كاغذ سياه كرد و ... اين ديگه الان شايسته دريافت اين پروژه چون براي گرفتن يك پروژه paper less 100 كيلو كاغذسياه كرده به بهترين محو ممكن !!! الان اين سيستم اجرا ميشه براي شركت x كه اومده پروژه بزرگي را براي سازمان y طراحي كرده به اين معنا بوده كه سيستم مكانيزه و paper less يعني همون روال سابق باشه ولي الان ديگه هر كس يك عددد كامپيوتر داشته باشه و فرم ها را الان ديگه اونجا وارد كمه و هزار عيب سيستم و همون گردش زمان سابق وجود داشته باشه.
moez limayem و salma abbasi در كارگاه يك نمونه از اين مهندسي مجددد را نمايش دادند كه به طور مثال در يك كارخانه توليد اتومبيل بود كه در حالت معمولي 6 كارمند و طي مدت 14 روز يك در خواست را پاسخ مي دادند و با مهندسي مجدد اين مرحله به 2 كارمند و 8 روز رسيده بود و پس مهندسي مجدد با استفاده از فناوري اطلاعات اين پروسه به 2 كارمند و 2 روز رسيد .
آيا واقعا ايران مي تونه با چنين شرايطي دولت الكترونيكي را اجرا كنه ؟؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر