پارسال اين موقع كجا بودم ؟

يادش به خير
پارسال اين موقع ، نه بذار از روز قبلش بنويسم ساعت 2 بود ديگه سوار اتوبوس شديم . اوه اوه اون اتوبوس دلاغه ها و 1500 كيلومتر راه تا بيرجند گرماي راه و باقي ماجرا ها .
يادش به خير رسيديم طبس روبروي يه امامزاده بوذ وايساديم واسه شام . دو تا ساندويچ داشتيم خورديم و راه افتاديم بريم بيرجند واي كه مگه كسي ميخوابيد ديگه ساعت 3 و اينا بود ديگه داشت بهشون زور ميومد خوابشون برد .
ساعت 4 بود رسيديم بيرجند تا اومدند بگرند و اينا ساعت 5 بود رفتيم توي يه نماز خونه و يك نون خشكه و يك تخم مرغ كه اگه خام بود بهتر بود.
هيچي خلاصه گفتند كي 5 روز مرخصي ميخواد رفتيم و گرفتيم ، البته يك عده هم خر شدند و نگرفتند و تا آخر آموزشي سوختند .
رسيديم اصفهان ساعت 6 بود .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر