آزادي ، حقوق بشر ، سياست !؟

سر چي داريم بحث ميكنيم ، كه چي بشه آزادي ها گرفته بشه ؟
كه چي كه مثل عراق روزي 1000 تا كشته بديم ؟
براي چي آسمون آبي را عوض كنيم ؟
براي كي ؟
كجا بگيره ؟
اگه اين قانون و لينا نباشه ميشه مثل تگزاس هر كي ميخواهد روي يكي ديگه اسلحه بكشه ، آره بعد هم بگه آقا ميرم زندان ، ماشاا... مردم را ديدين كه چه شيك شدند ، مياد ميزنه به طرف بعد انگار چي داره ، يك كارت بيمه در مياره و احق ميگه پولشو بيمه ميده به همين راحتي اونوقت دنبال چي هستين ؟
هان كه هر كس گند زد بگه ميرم زندان ، زندان هم كه يكي 3 بمونه ديگه ميشه رئيس و ماشاا... دفتر و دستكي راه ميندازه !!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر