نمازخوان ها

ساعت 6 بود يك دفعه از خواب پريدم ، ديدم چندتا آقا اتو كشيده و مثلا مسلمان ، داره راننده را مورد عنايت قرار ميدند
- آقا اين چه وضعي شما دارين يك سنت غلط را در جامعه بنا منهين ( همين جوري دقيقا )"نمي تونست جمله بندي كنه "
- ديگه شما نبايد در اين مورد اغماض كنين
- چرا ما را صدا نكردين كه نماز بخونيم
- چرا نگه نداشتي
و يك دستگاه آدم گوساله هم از اون ته ماشين داد و بيداد !!!
راننده بيچاره هم وسط 5-6 تا آدم نفهم به اصطلاح مسلمون گير افتاده بود ، تا 2-3 نفر به هواخواهي از اون بلند شدند !
آخه يكي نيست كه اولا اون نمازي كه داري به پليس راه شكايتش را مي بري و خواب موندي و داري گناهتو گردن راننده ميندازي به كمرت بزنه !!!

مسلموني بعضي ها هم آخه به رخ كشيدنه و همون ماجذراي 1 ماه تو سال كه به هزار گناه مسلمون هستند

ببخشيدا اينجوري ميگم ، به خاطر اينه كه راننده 3 جا ايستاد و آقايون اتو كشيده خواب بودند ، اون نمازي كه بايد به خاطرش از خواب بيدار كنند و مسلمون بودن يك نفر را يادش بيارند به درد خودش ميخوره ، خودتو داري گول ميزني ، خدا كه اون بالاست كه ميدونه چيكار كردي ، ديگه والا به خدا رو مي خواهد آدم بخواهد خدا را گول بزنه !!!
يكي از اين آقايون به اصطلاح مسلمون رفت پليس راه و ... و يك نفر اومد و راننده را برد ، راننده هم هم محل توقفش روي كارت مشخص بود و هم جايي كه ايستاد گازوئيل بزنه و هم پليس راه ، راننده هم بنده خدا تا گفتند مي خواهيم نماز بخونيم گفت بفرمائين برين بخونين من منتظر مي مونم ، حالا 40 نفر منتظرند به كار خودشون برسند و داره ساعت 8 ميشه داره نماز جعفر طيار را مي خونه !!!
و بعد هم 2 قورت و نيمش باقيه !!!
راستي چند در صد از مردم واقعا مسلمون هتند و فرايض را به درستي انجام ميدهند ؟؟؟


۱ نظر:

نوشته های پشت شیشه گفت...

من به در گفتم ولیکن بشنوند.. نکته ها را مو به مو دیوارها..

ارسال یک نظر