يادي از فرخ زادها

ديروز جام جم يك برنامه داشت ، ياد ها و خاطره ها ، يك قسمتي از برنامه فريدون فرخزاد را گذاشت كه مصاحبه با سپيده بود مال 30 سال پيش، بيچاره را ، خدا بيامرزدش
نوشته هاي پست شيشه هم يكي از نوشته هاي فروغ را نوشته
مطلب


من از نهایت شب حرف می زنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف می زنم
اگر به خانه من آمدی برای من
ای مهربان
چراغی بیار
و یک دریچه که ازآن
به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر