دبستان و موضوع علم بهتراست يا ثروت ؟

دبستان كه بوديم
ار بس هم كه ما درس خونديم ، البته دبستان را خونديم ، ديگه از دبيرستان ول شد !!!
بعد از اون موضوع هاي كذائي "تابستان خود را چگونه گذرانديد" و ما هم صبح همون روز يك كمكي اراجيف و چاخان پاخان مي كرديم كه آره رفتيم فلان جا و فلان جا ، حالا ما همش تو كوچه و صداي مامان بنده خدا بالا بود كه شب شد ديگه بيان تو خونه و به قول مازيار ديگه ساعتي خونه بوديم كه ديگه ساعت سوپور و دزد ها بود !!!
يادش به خير مي گفتند روزهاي عيد را چگونه گذراندين و ما هم صبح 14 فروردين كه مي خواستين بريم مدرسه به مامان مي گفتيم ساعت 6 بيدارمون كنه تا هر 13 روز را با هم بنويسيم
يك بنده خدايي تو پيك بهاريش نوشته بوند زير هر روزي كه مسواك بزنين و تا مسواك زدين اينجا را علامت بزنين ، اون بنده خدا هم روز 13 فروردين شب تا صبح مشغول مشواك زدن 13 روز بوده كه تا علامت مي زنه يك دفعه دورغ نگفته باشه ، بازم به صداقت بچه هاي اين دوره زمونه !!!

بايد اين موضوع " علم بهتر است يا ثروت " را هر سال به هر كسي كه داره درس مي خونه بدن ببيند چه تغييري مي كنه ، به سال اول راهنمائي نرسيده مبيبينين ميگه "ثروت" !!!

ديگه به سال سوم كه مي رسيديم ( شنيدم كه خانم رقاع معلم سوم دبستانم فوت كرده ، اگه فوت مرده خدا بيامرزدش ، خدا وكيلي اگه پس گردنيش نبود هميني هم كه هستم ، هم نبودم)معلم ميومد و ميگفت موضوع انشاء "علم بهتر است يا ثروت" ، بچه ها هم خركيف مي شدند و شروع مي كردند به نوشتن اراجيف كه آره بابامون گفت كه اگه درس نخونين سوپور ميشين و از اين چيزا و همه درس خوندند ( جون عمه هاشون ) كه پولدار شدند و ال و بل و ولي حالا چي ؟؟؟
بازم درس بخونيم ؟ ، د آخه همين درس هم كه ديگه بدون پول نميشه !!!
ديدن پس " ثروت بهتر از علم است" اگه پول نداشته باشين كه نمي تونين برين دانشگاه ترمي 2 ميليون شهريه بدين !!!!
حالا خدا وكيلي راستش را بگين "علم بهتر است يا ثروت" ؟

ماجراي عربه نشه بش مي گن " پپسي مي خواي يا فانتا" ، عربه ميگه يافانتا . :دي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر