انتخابات

نمي دونم ، خوب يا بد تموم شد ؟
تقلب شد يا نشد !!!
شد ؟؟؟
نشد ؟؟؟
بالاخره شد يا نشد ؟
نمي دونم اما كسي كه بايد ميشد ، نشد !!! ديگه انتخابات ديگه مبصر كه انتهاب نمي كنند ، دارند رئيس جمهور تعيين مي كنند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر