وضعيت ايرانيان و تاسف

ديروز داشتم روزنامه ايران را مي خوندم به اين گزارش رسيدم كه واقعا تاسف داشت كه ما
ايراني توي اين سطح هستيم و اوضاع ما اينجوري بعد ميگن چرا ميرند ؟ چرا مي خواهي بري !!!

ايران شده يك اتوبان يك طرفه !!!

وقتي يك جائي را دوست نداشتي باشي هر چي همه باشه و هر جوري هم بشه ديگه برات مهم نيست
حتي اگه دنيا را به پات بريزند ديگه نمي خواي ، ولي اگه چيزي را دوست داشته باشي هر كاري مي كني كه دير يا زود بهش برسي ، جاي موندني نمونده كه كسي بمونه ، عاشق ايرانم ولي چيكار كنم ، عشق نون و آب توش نيست.

مهدي هاشمي نسب زماني كه از پرسپوليس رفت استقلال حرف جالبي زد :
تعصب با شكم گرسنه معنايي ندارهبراساس اين گزارش، ايرانيان مقيم آمريكا مؤسس ۲۸۰ شركت مهم هستند و در بيش از ۴۰۰ شركت مطرح آمريكا، كه جزو ۱۰۰۰ شركت برتر فورچون نيز هستند، رياست و يا مديريت را بر عهده دارند.
هم اكنون ۴۶ درصد ايرانيان ساكن در آمريكا مدرك تحصيلى ليسانس به بالا دارند، كه از بالاترين درصدها در ميان آمارهاى موثق حاكى از آن است كه ايرانيان مقيم امارات متحده عربى ۲۳ درصد نژاد آن كشور را تشكيل مى دهند كه بيش از ۹۰ درصد آنها در دوبى سكونت دارند. از سوى ديگر گزارشهاى به دست آمده نشان مى دهد بيش از ۴۰ هزار شركت ايرانى در دوبى به ثبت رسيده كه اگر حداقل دارايى هاى هر شركت را ۱۰۰ هزار دلار برآورد كنيم، جمع ثروت اين ۴۰ هزار شركت بالغ بر ۴ ميليارددلار خواهد شد.
سرمايه هاى ايرانيان مقيم آلمان اعم از منقول و غيرمنقول نيز حدود ۴۲ ميليارد يورو يعنى حدود ۴۳ ميليارددلار است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر