شمارش معكوس

دستست را بذار روي قلبت
اين ساعت عمرت هست كه داره تيك تيك مي كنه
جالبه

هموني كه بهت زندگي ميبخشه برات شمارش معكوس گذاشته

پس
منتظر باش اما معطل نشو
تحمل كن اما توقف نكن
قاطع باش اما لجباز نباش
صريح باش اما گستاخ نباش
بگو آره اما نگو حتما
بگو نه ولي نگو ابدا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر