فوتبال

ميگن چرا مثل اين پيرمرد ها هي نق ميزني
خوب همينه ديگه آماده اي كه بري توي زمين بعد زرتي ميگن بازي شد روز شنبه ، والا
تازه رفتن با هم همشون اكس پارتي ، شنبه لنگ ظهر و وسر كار و زندگي مي خوان بتركونند

اين سريالهاي ما رمضان هم
براي آخرين بار پايان با 5 ازدواج صورتي متمايل به قهوه اي
آقا ماشاا... ببخشيد اون مال پارسال بود ، هاشم آقا هم با 4 ازدواج مايل به سياه
او يك فرشته بود هم معرفي آخوندها به عنوان جن گير

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر