از امروز

از امروز هم كمربند ايمني توي شهرهاي بزرگ اجباري شد و اقايون هم خوش خوشانشون شده و دسته دسته اين قبض هاي مبارك را خرج ملت م يكنند ، انگار نقل و نبات پخش مي كنند !!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر