يك شعر

مرد را اگر دردي باشد خوش است
درد بي دردي علاجش آتش است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر