بنگر ...

به آسمان بنگر و به دلت
ببين كداميك صاف تر است ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر