ايران - چين

دنبال كارام بودن ، هر از گاهي از خونه نتيجه بازي را دنبال مي كردم
رسيدم دم يك سوپر ديدم داره بازي ايران - چين را نشون ميده ، وايسادم وقت اضافه اول را ديدم ، ديدم وقت اضافه دوم هم شروع شد تا ميام برسم خونه از دست دادم ، تموم شد گفتم بدو تا برسم پنالتي را خونه ببينم ! ديدم نميشه ، وايسادم گفتم تو پنالتي اول مي برند ، اما نه انگار نمي خواد تموم بشه ، بالاخره تير دروازه به كمك آقاي خوش شانسيان اومد و بازي بردند

ديدم خيلي ضايع اين همه وايسادم تو مغازه يارو منم يك بسته بادوم زميني خريدم و اومدم سمت خونه !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر