من فكر مي كردم ، اما ديگه فكر نمي كنم !

يك روزي خيلي جاها را كه گشتم و ديدم همه جا توي ايران يك اسم وجود داره ، پائين سايتها ، زير پروژه ها و ...با خودم مي گفتم چرا ؟ چرا اسم يك گروه نيست ؟ چرا توي اين سايت نوشته اين 2 نفر كار را ا نجام دادن و ننوشته فلان گروه !

چند وقت گذشت و بعد از دوره آموزشي سربازيم يك دوره 2 ماهه پداگوژي توي مركز تربيت مربي كرج داشتيم ، يك استاد ژاپني داشتيم يك روز واسمون از طوفان فكري حرف زد ، توي ژاپن به كارهاي گروهي ميگن طوفان فكري يعني چندين فكر با هم ديگه يك كاري را انجام مي دن ، مي گفت توي ايران هر كسي مي خواد خودش كار را انجام بده ولي توي ژاپن اينجوري نيست !

من توي 1-2 سال گذشته و بعد از اون جلسه همش دنبال اين موضوع بودم ، يعني كار تيمي !

و امروز دنبال كار 1-2 نفري هستم ، و به او عقيده يعني طوفان فكري فقط و فقط به ديد يك طنز نگاه ميكنم !
مثل خيلي از اتفاقات خارج از ايران كه اجرا شدن اش توي ايران فقط و فقط يك طنز و شايدم يك حماقت !

به خاطر اتفاقات 2-3 روز گذشته هيچ وقت به كار تيمي تا عمر دارم فكر نميكنم ، هيچوقت به اينكه تيم داشته باشم فكر نمي كنم !
قسم مي خورم كه هيچ وقت به كار تيمي توي ايران فكر نكنم !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر