دستان

خداوند پاداش به دستاني كه به ديگران كمك كند پاداش بيشتري ميدهد تا به دستاني كه دانه هاي تسبيح را مي گرداند !

مصاحبه صندلي داغ 7 فروردين 86 بادكتر مرتضوي كياسري

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر