اعتراض

صلوات براي سلامتيه يار
ما كاري به حكم نداريم
حكم رفقا فقط ماله محكمست
اصلييت حكم ماله خداست
كه معرفتش ريخته و گلريزون مي كنيم
براي كسي كه آزاد مي شه ازاين يك چهار ديواري
كه تمومه دنيا چهار ديواري
سلام به مرتضي علي
يك مرد كه واسه شرف و ناموسش 12 سال و كشيده
وجدانش بالاتراز اين پولاست كه كاغذه!
سلامتيه سه تن؟
ناموس و رفيق و وطن
سلامتيه سه كس؟
زندوني و سرباز و بيكس
سلامتيه باغبوني كه زمستونش از بهارش
بيشتر دوست داره
سلامتيه آزادي؟
سلامتيه زندونيهاي بي ملاقاتي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر