...

بعضي وقتا يك لحظه يك چيزي مياد توي فكرت ولي تا مياي برسي به اينترنت و بنويسيش مي پره ! اعصابت خرد ميشه !

۱ نظر:

نوشته های پشت شیشه گفت...

ببین تقصیر خودته. اگه یه دفترچه ی کوچولو داشته باشی کنار دستت و فقط جمله یا کلمه ی اول اون فکرت را بنویسی توش همیشه یادت می مونه...

ارسال یک نظر