رفتن از ايران ...

يك چيزي هست و اونم اينه كه از ايران رفتن هيچ كاري نداره ، ديگه الان به راحتي مي تونه هر كسي از ايران بره بيرون ، يك پذيرش دانشگاه ، يك مدرك زبان ويا يك موقيعت كاري ، از دوبي گرفته تا آمريكا و كانادا و ...
با پول هم هيچ كدوم از اينا يعني پذيرش و اينا را نمي خواد و خيلي راحت ميتونين برين !

ولي يكي چيزي ميدونم تا توي كشور خودش ( ايران ) كسي به جايي نرسه جايي ديگه به هيچ دردش نمي خوره ، ايران بهترين و راحت ترين كشور واسه پول در آوردن و كار كردن ، يك كمي خر تو خر هست ولي نه اونقدر كه نشه كاري كرد !

توي ايران بايد كار نكرده ديگه نباشه ، از درس و كار و آموزش و هر كاري كه ميشه كرد ، وقتي ديگه جايي نبود و كار نكرده نذاشتين بعد فكر سفر و مهاجرت و هزاران چيز ديگه بكنين !

وقتي اينجا نتونستين كاري كنين آمريكا مي خوردنتون ، آمريكا جايي نيست كه هرتكي برين جلو و مدرك بگيرين و كار كنين ، چه آمريكا و چه كانادا ، اونجا مي خورن آدمو

پس اگه خواستين برين اول ببينين اينجا همه كار كردين
من خودم كلي كار نكرده دارم ، شايد چند سالي اين كارا طول بكشه شايد هم زود تموم بشه !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر