امتحانات

امروز امتحان خيلي ها تموم شد و اينترنت با هجوم همه جانبه دانش آموزان عزيز مواجه شد !
يادش بهخير اون موفع هااز اون امتحان اولي تو فكر امتحان آخري بوديم ، همش دم پنجره بودم تا ببينيم كي همه ميان توي كوچه فوتبال !

خيابون هفت دست پشت كارخونه زاينده رود ، چه دوراني بود
آغار تابستون و پايان تابستون به اميد تابستون بعدي

يك روزي گغتم كي تموم ميشه اين امتحانا ، نگو با تموم شدن اونا امتحانات سخت تري شروع ميشه ، امتحان زندگي ، امتحان كار ، امتحان سربازي و هزاران امتحان كه هزاران برابر سخت تر اون امتحانات دبستان ...

راستي فردا برم مدرسه احساني دبستانم ، چه دوراني بود

به قول پرهام خوشبخت:
خوشبختي فاصله ي اين امتحان تا امتحان بعدي !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر