گاهي

گاهي هر چه ميدويم نميرسيم
پس بذار بايستيم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر