لغت نامه

ديشب تلويزيون يك برنامه جالبي داشت به اسم لغت نامه !
مي گفت اول از همه همه چيز به 2 قسمت تبديل ميشه ، احساس و منطق ، دوست داشتن و چيزي كه ما بهش ميگيم اختلاف !

اول از همه نبايد چيزي را با دوست داشتن قاطي كنيم ، اون يك چيز احساسي و نبايد با حرفي كه از روي تفكر زده ميشه قاطي اش كرد تا اتفاقي ميوفته بگيم طرف را دوست نداريم ، مثل حرفهايي كه پدر و مادر و يا شريك زندگي ميزنه ، نبايد با يك اتفاق كه از روي يك منطق زده ميشه قاطي اش كرد ! چون اينا دو تا چيز متفاوت از هم .

در مورد حرف ها هم حرفي كه طرف ميزنه بايد ازش بپرسيم منظورت چيه ؟ شايد اون حرفي كه اون ميزنه توي لغت نامه من جور ديگه اي معني شده و اول بايد پرسيد منظورت چيه ؟ منظورت را دقيق تر بگو يا معناي حرف ات چيه ؟ اينو بايد پرسيد تا سوء تفاهم نشه و گاهي به اون دوست داشتن لطمه اي نخوره

برنامه جالبي بود، من كه به اين چيزا توجهي ندارم ديشب نشستم و ديدم

سايت مرتبط:
مكتب كمال

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر