فيلم ها و واقعيت ها

فيلم راه بي پايان و فيلم پول كثيف هر دو يك مضمون دارند ، در مورد پول كثيف و قاچاق ، 2 تا فيلمي كه نمونه واقعي زندگي امروزي هستند ، اونقدر پشت اين زندگي ها و اين زندگي اتفاق و ماجرا هست كه ما بي خبريم !

اتفاق و اتفاق و اتفاق تا يك روزي گندش درمياد !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر