خدا به فرياد برس

حالم از هر چي مسلمون ظاهرساز به هم مي خوره
فقط ياد گرفتند برن صف اول نماز واسن دولا و راست بشن
خوب به كمرتون بزنه !
حق مردم را بذين از صد تا نماز واجب تره !
نماز همش بهونه است ، وقتي دارين حق الناس را ميخوريم دور كعبه اش هم بگردين هيچ توفيري نميكنه !
خداااااااااااااااااا به فرياد برس

اميدوارم آه هر كي كه دارن حق اش را ميخورند بگيردشون
اميدوارم

۱ نظر:

ارسال یک نظر