بدترين اتفاق

بدترين اتفاق اينه كه آدم بخواد بره مهموني ، بعد با لباس اسپرت بره و كفش اسپرت، تا لباساشو عوض كنه ، بعد تا داره ميره بك دفعه ببينه كفشاشو نياورده ! تازه كليد هم نداره بره كفش بياره !

يك اتفاق ضايع تر هم هست !
اينه كه يكي جوراب سوراخ ها را بپوشه بره جايي به هواي اينكه كفش اشو درنمياره ، بعد زوري مجبور بشه كفشاشو در بياره !

۱ نظر:

bahar75 گفت...

دم در جورابات را دربیار بگو میشه پاهام را بشورم از صبح پام توی کفش بوده بو میده

ارسال یک نظر