یک روزی

یک روزی همشو همین جا می نویسم
همش را می نویسم تا خالی بشم
خیلی چیزا هست که باید بگم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر