لطفا در بالاترین فله ای رای ندهید !

نمیدونم واقعا بعضی از کاربران بر چه اساسی توی بالاترین رای میدن به لینک ها , امروز داشتم پخش زنده را میدیدم با این صحنه عجیب روبرو شدم ! که کاربر MHRabbani به صورت مداوم در حال رای دادن به لینک های ارسالی به کاربران است !
یکی از مشکلات بزرگ بالاترین رای دادن های فله ای است !

کاربر بدون توجه به محتوای لینک و .. فقط برای جمع کردن اعتبار شروع به دادن رای های بیهوده مثبت به لبنکها می کند ! بگونه ای که بسیاری از لینکهای زرد بدون داشتن محتوای مناسب به رده های بالاتر آمده !

کاربر MHRabbani در حدود 10 دقیقه مداوم در حال رای دادن بود !
به گونه ای که انرژی روزانه کاربر -95270 شد !

لطفا هنگام رای دادن به محتوا توجه کنید , به خدا نه وامی داده میشه و نه اعتباری توی بانک ها برای شما بازمیشه که به دنبال جمع کردن اعتبار هستید ! نگران نباشید انرژی شما هم تمام شد هیچ مشکل تنفسی برای شما پیش نخواهد آمد !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر