یک توصیه دوستانه

حتی اگه باباتون هم دستتون را گرفت و خواست برگردونه به عقب هیچ وقت برنگردین
هیچ وقت برنگردین , حتی اگه پشت سرتون گنج باشه !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر