اعتياد به كار

يكي از چيزهايي كه توي شركتهاي بزرگ وجود داره ، جاهايي مثل گوگل يا شركت هاي مشابه ، جوي كه توي محيط كار بوجود مياد و باعث ميشه تا كارمند همانند يك معتاد رفتار كنه اونقدر در رفاه ظاهري و غرق كار ميشه تا هيچ چيزي را متوجه نميشه ، مثل كساني كه قرص هاي شادي آور يا همون اكس را مصرف مي كنند و توي يك فضايي به سر مي برند كه هيچ چيزي نميتونه اونا را از كار جدا كنه !

اين موضوع چيزي بوده كه چند سال پيش توي محيط كارم باهاش برخورد كردم و تجربه اش كردم ، مدير وقت اونقدر همه را جذب محيط كرده بود كه هنوزم كه هنوزه بهش آفرين ميگم كه تونسته بود از عده اي به صورت كامل از بازدهي كه دارند استفاده كنه و بيشترين بازدهي را بگيره ، يك محيط رويايي مثل آسايشي كه توي خونه آدم داره و به همون راحتي ، محيطي كه كارمند اون را به خونه اش حتي ترجيح ميده !

اعتياد به كار بدترين چيزه !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر