انتخابات

از زمانی که تونستم رای بدم باورم شده بود رای ها تاثیری در سرنوشتم نداره و نداشته و نخواهد داشت !
به قول یکی اگه رای دادن تاثیری داشت سالها پیش غیر قانونی اش می کردند !

هر کی رای بیاره و نیاره من همونی هستم که هستم ! نه رفاهی و نه هیچی دیگه !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر