محکمه

یک شعر نو از خلیل جوادی
محکمه را گوش کنید

در وبلاگ خلیل جوادی

یه شب که من حسابی خسته بودم
همین جــوری چشامو بستـه بـودم
سیاهی چشــام یه لحظه سُـر خـورد
یــه دفعـه مثل مرده ها خوابم برد
تــو خواب دیدم محشر کــبری شده
محکـمــة الهــــی بــر پــــا شـــده
خـــدا نشستـه مــردم از مــرد و زن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر