آسمون کبود

ای آسمون کبود
مگه من چه بد کردم ؟!

۱ نظر:

هما گفت...

سلام
یه چیزی
منم یه مدت همین رو می گفتم
بعد گفتم خدا جون اگه عذاب نیست و امتحانه بنده اعتراف می کنمکه ضعیفم
دیدم سخت تر شد
..
بعد با خودم گفتم نه خدا مثل اینکه می خواد بهم اثبات کنه که ضعیف نیستم خودم خودم رو دسته کم گرفتم!!

ارسال یک نظر