روزی روزگاری زاینده رود


امروز بعد از مدتها رفتم لب زاینده رود سابق و مرده رود فعلی , واقعا میگم دلم سوخت , زاینده رودی که کسی جرات نمیکرد از گرداب هاش بهش نزدیک بشه , اونقدر خشک شده که به زمین بایر بیشتره شبیه تا رودی که روزگاری ابهت شهر اصفهان بود !

البته مسئولین شهر قول دادن بزودی کف زاینده رود را آسفالت کنند !جاده خاکی که به زاینده رود ختم میشه !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر