چقدر سخته

چقدر سخته تو اوج خوشحالی به خودت بگی:
حواست را جمع کن
دل نبند
این آدم مال تو نیست

از اینجا

چقدر سخته که عشقت رو به روت باشه ، نتونی هم صداش باشی
چقدر سخته که رفتن راه آخر شه ، نتونی راهیش باشی
چقدر سخته دلت پر باشه ، ساکت شی ولی تو سینه داغون شی

گوش کنید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر