شاید همسفر شویم ولی ...

اگر از میدان ونک قصد رفتن به میدان تجریش را داشته باشی دو دسته همسفر داری
دسته اول کسانی هستند که تجریش میروند و بهترین همسفران برای تو هستند
دسته دوم کسانی هستند که تا پارک وی یا اواسط مسیر فقط تو را همراهی خواهند کرد


دیروز با دوستی صحبت میکردم و این مثال را برایش زدم ، شاید نگاه بیرحمانه ای باشد ولی زندگی این روزها همین است

میدان ونک سوار تاکسی میشوی ، یک مسافر خانم بسیار زیبا کنار شما می‌نشیند ، شاد هم‌صحبت بسیار خوبی برای شما باشد ولی لزوما همسفر خوبی برای شما نیست
شاید اصلا مسیر شما با آن همسفر همیشه یکی نباشد
شاید آن فرد فقط و فقط برای زود رسیدن سوار همان تاکسی شده باشد که شما نیز سوار آن شده اید
شاید اصلا اون تاکسی اینقدر صدای موزیک اش ( بخونید حاشیه های دوستی ) زیاد باشه که خیلی زودتر از تاکسی پیاده بشه و بخواد با تاکسی دیگه ادامه مسیر بده
شاید اصلا اون فرد بخواد با اتوبوس سریع السیر ادامه مسیر بده
شاید دوست داشته باشه اون فرد نیم ساعتی توی پارک ملت وقتش را تلف کنه ولی شما چنین وقتی نداشته باشی
شاید اصلا اون همسفر یک مسافری باشه که برای وقت تلف کردن سوار اون تاکسی شده
شاید اصلا اون همسفر نرسیده به تجریش پیاده بشه و بره سمت یک سفارت ویزا بگیره یا دفتر هواپیمایی بلیطش را بگیره و راهی متفاوت تری از شما را طی کنه

هزاران شاید و اگر و اما وجود داره ولی هیچگاه شما در آن همسفری کوتاه به آن فکر نمی‌کنید و نمی‌کنیم
اگر حتی ذره ای تردید کردید و کردیم پایان همسفری است
سعی کنیم از همان همسفری کوتاه بیشترین استفاده و لذت را ببریم ، گپ بزنیم و از همصحبتی باهاش استفاده کنیم نه اینکه تا زمانی که با هم و در یک تاکسی نشسته ایم با بحث های بیهوده و اعصاب خردی طی مسیر کنیم

سعی کنیم بهترین همسفر را برای خودمون انتخاب کنیم ، کسی که همسفر ما تا تجریش باشد و شاید هنگامی که به مقصد اولیه رسیدیم برای مقصدها و سفرهای بعدی برنامه ریزی کنیم
زندگی تشکیل شده از سفر و همسفر ، اون سفر - حتی کوتاه - زندگی ماست و اون همسفر کسی که ما را در این سفر تا مقصد نهایی همراهی میکنه

پی نوشت :
میخواستم دو دسته وسیله سفر را هم مثال بزنم :

و برای وسیله سفر
دسته اول تاکسی هایی هستند که تا تجریش میروند و بهترین وسیله برای تو هستند
دسته اول تاکسی هایی هستند که تا تجریش میروند و حداقل برای زود رسیدن میتوانی از آنها استفاده کنی
ولی دیدم نگاه وسیله ای به همسفرها خیلی بی‌رحمانه است و لزوما یک راننده تاکسی نمیتونه همسفر خوبی باشه :)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر