بازم فوتبال

آخي دلم براي اين دروازه بان تاجيكستان سوخ ، بيچاره ضايع شده ، به خدا دلم سوختا ، پيرم بود از اين تيم ملي زير جغله ها هم انگاري 8 تا خورده تا حالا !!!

ابم مزدك ميرزايي دهن سرويس هم فقط بلده اين تيم و مربي زا ضايع كنه هي زر بزنه تيم ملي ب نه ها تيم منتخب باشگاههها ، آخه مرتيكه بزغاله با اون پك و پوزت .... اگه تو بلدي برو ، چرا نشستي ضايع مي كني .
عجب آدمهايي پيدا ميشه 3 تا فوتبال ديديم عصر تا حالا به اندازه يك عمر فحش داديم .
خدا از سر تقصراتومن بگذره !!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر