رفتيم دكتر

جاتون خالي رفتيم دكتر
گفتيم آي دهتر ماها نسبت به اين توكنواوجي جيديدا كا اومدس
معتاد شديم
-گفت پسر گلم بگو ببينم چي شده
-گفتم : هيچي از صبح پا اينترنتيم تا صبح فرداش دوباره همين جور افتاده تو loopنيميشد هم كاريش كنيم . ديگه گير كرده
گفت : پسرم به نظر اين مشكل ماله چيه ؟
- گفتم غمت سرآيد ، گفتا كه ماه من شو
گفتيم و گفت تا گفت منو سي دي كردي خودتو سي دي يو ( همون ويدئو سي دي )
گفتم آي دهتر ما قصد نداشتيم به قصد رفع كسالت اومديم .
گفتم اي دهتر سرتونو درد نيارم
صبحا سرعت خوب و رفيق نا باب و بعد هم تو خونه كارت اينترنت بد و رفيق خوب
هيچي آي دهتر هم لطف كردند يك عدد مودم ADSL و يك خط ADLS تجويز كردند .
مودم را گرفتيم حالا خطش از كجا بيارم
رفتيم دم پل خواجو هلال احمر جمبوري اسلامي گفتيم با داروي كمياب بيارند.

مخابرات هر چي بي اينترنت ، اينترنت دار كنه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر